Годишњи промет у трговини на велико и мало моторним возилима и мотоциклима, област 45 КД