Запослени у правним лицима, лица која самостално обављају делатност, предузетници и запослени код њих, према општини рада (НСТЈ), (од 2000)


Датум ажурирања: 05.02.2019.
Извор: РЗС
Напомена: од 1999. без података за АП Косово и Метохија

Списак ознака:
b Прекид временске серије c Поверљив податак d Разлика у дефиницији
e Процењена вредност f Прогнозирана вредност i Импутирана вредност
l Недостаје вредност - постоје подаци, али нису прикупљени - Недостаје вредност - подаци не могу постојати n Није значајна
Не располаже се податком p Претходни податак r Ревидиран податак
* Исправљен податак