Предузећа која примају поруџбине путем веб-сајта или мобилне апликације и предузећа која су наручивала производе путем веб-сајта или мобилне апликације, по регионима


Датум ажурирања: 27.09.2018.
Извор: РЗС

Списак ознака:
b Прекид временске серије c Поверљив податак d Разлика у дефиницији
e Процењена вредност f Прогнозирана вредност i Импутирана вредност
l Недостаје вредност - постоје подаци, али нису прикупљени - Недостаје вредност - подаци не могу постојати n Није значајна
Не располаже се податком p Претходни податак r Ревидиран податак
* Исправљен податак