Број наставника на крају школске године, по дужини радног времена и полу