Broj nastavnika na kraju školske godine, po dužini radnog vremena polu