Број ученика у државним и приватним школама на крају школске године, по полу