Broj učenika u državnim i privatnim školama na kraju školske godine, po polu