Број уписаних студената по полу - студије по старом програму