Број газдинстава које обављају друге активности у вези са газдинством, површина земљишта, стандардна вредност производње (СО) и број условних грла (УГ) према учешћу других активности носиоца


Датум ажурирања: 09.02.2021.
Извор: РЗС
Напомена: од 1999. без података за АП Косово и Метохија

Списак ознака:
b Прекид временске серије c Поверљив податак d Разлика у дефиницији
e Процењена вредност f Прогнозирана вредност i Импутирана вредност
l Недостаје вредност - постоје подаци, али нису прикупљени - Недостаје вредност - подаци не могу постојати n Није значајна
Не располаже се податком p Претходни податак u Ниска поузданост
r Ревидиран податак * Исправљен податак