Ранг земаља намене/порекла за одабрани производ НССТ, према вредности извоза/увоза