Просечне зараде у јавном сектору за период јануар-текући месец