Просечне зараде према статусу пословног субјекта за период јануар-текући месец