Preduzeća koja primaju porudžbine putem veb-sajta ili mobilne aplikacije i preduzeća koja su naručivala proizvode putem veb-sajta ili mobilne aplikacije, prema veličini


Datum ažuriranja: 20.10.2023.
Izvor: RZS
Napomena: od 1999. bez podataka za AP Kosovo i Metohija

Spisak oznaka:
b Prekid vremenske serije c Poverljiv podatak d Razlika u definiciji
e Procenjena vrednost f Prognozirana vrednost i Imputirana vrednost
l Nedostaje vrednost - postoje podaci, ali nisu prikupljeni - Nedostaje vrednost - podaci ne mogu postojati n Nije znacajna
Ne raspolaže se podatkom p Prethodni podatak u Niska pouzdanost
r Revidiran podatak * Ispravljen podatak