Prevalencija zaostajanja u rastu (visina za uzrast <-2 standardne devijacije od srednje vrednosti prema standardima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za rast dece) među decom do 5 godina


Datum ažuriranja: 17.11.2020.
Izvor: Istraživanje višestrukih pokazatelјa (MICS - Multiple Indicator Cluster Survey)
Napomena: od 1999. bez podataka za AP Kosovo i Metohija

Spisak oznaka:
b Prekid vremenske serije c Poverljiv podatak d Razlika u definiciji
e Procenjena vrednost f Prognozirana vrednost i Imputirana vrednost
l Nedostaje vrednost - postoje podaci, ali nisu prikupljeni - Nedostaje vrednost - podaci ne mogu postojati n Nije znacajna
Ne raspolaže se podatkom p Prethodni podatak u Niska pouzdanost
r Revidiran podatak * Ispravljen podatak